10 im áng chú trong s kin Apple êm qua

S kin ra mt iPhone êm qua khng có nhiu iu bt ng bi nhng thng tin b l gn ht trc ngày ra mt. Di y là 10 im áng chú nht trong s kin din ra êm qua.

1. "X" vn c c là 10

Cái tên iPhone X vn c ngi Vit chúng ta c là "ai-phn ích" nhng thc t chic smartphone này c gi là iPhone Ten hay iPhone 10 và phiên bn k tip s c c là iPhone "Ten Ess" hay là iPhone "Mi ét" thay vì c là iPhone "ch ét".

2. Máy nh c ci tin thng minh

B x l A12 Bionic mi cho phép tính toán mt nghìn t phép tính trên mi bc nh bn chp giúp ci thin cht lng nh chp ch chn dung, HDR.

3. Chip A12 Bionic vi hiu nng vt tri

Nhng ci tin A12 Bionic giúp cho con chip này tiêu th ít in nng hn ti 40% - 50%, kh nng khi ng ng dng nhanh hn 30% và có th x l và qun l tt 512GB b nh trong trên iPhone.

Ngoài ra, nhn Neural Engine xut hin trên chip A12 Bionic cng cung cp kh nng hc tp theo thi gian thc khi bn s dng máy nh và các ng dng thc t o tng cng.

4. Cng ngh thc t o tng cng AR c h tr tt hn

Nh vào Neural Engine, ngoài vic t hc thay bn, cng ngh này còn giúp bn có th thy hình nh ca mt vt th 3D ngay trc mt ch qua mt chic iPhone. Ví d: Bn có th ngay lp tc thy ngay mt chic máy pha cà phê trong bp ca mình và quyt t chic máy ó u trc khi mua v. 5. 3D Touch cha b loi b

Nhiu ngi nhn nh rng khi iPhone XS ra mt ng ngha vi vic 3D Touch s bin mt. Nhng thc t 3D Touch vn xut hin trên iPhone XS và iPhone XS Max. 6. Din tích màn hình ln hn nhng kích thc máy khng i

Nu so sánh vi iPhone 8 Plus thì iPhone XS có kích thc thc t nh hn nhng màn hình li ln hn vi kích thc lên ti 5.8 inch. Tng t vi iPhone XS Max có kích thc bng iPhone 8 Plus nhng kích c màn hình lên ti 6.5 inch.

7. iPhone s có phiên bn 2 SIM

iPhone XS và iPhone XS Max s h tr 2 SIM vi 1 SIM thng thng và mt eSIM. Vic s dng eSIM ph thuc vào nhà mng cung cp dch v này. Riêng iPhone XR s s dng 2 SIM thng thng và c bán riêng cho th trng Trung Quc.

8. iPhone XR s khng có mc giá r

Khi ra mt, iPhone XR có mc giá khi im là 749 USD. Tuy y là mc giá r nht trong b 3 iPhone mi ra mt nhng thc t mà nói thì mc giá này cng vn khá cao so vi mt bng smartphone hin nay. 9. Dung lng b nh trong trên iPhone c tng lên áng k

c m có b nh trong 512GB ca bn nay tr thành s tht vi iPhone XS Max. Còn vi iPhone XS con s này ch lên ti ti a là 256GB mà thi. 10. Bn có th t hàng ngay vào th sáu tun này

n t hàng trc s bt u vào ngày 14 tháng 9, tc th 6 tun này và bn có th nhn máy ti ca hàng Apple vào ngày 21 tháng 9 ( M).

Hoàng Anh