nh ch b 3 iPhone Xs, Xs Max và Xr 'ci v bng' ca c dn mng

S kin ra mt sn phm mi ca Apple cui cùng cng kt thúc, khin nhiu ngi sng s v s thay i khng áng k và giá c t ca b 3 iPhone. C dn mng bt u k hoch ch nh troll Nhà Táo.

Apple chính thc cho ra b 3 iPhone Xs, Xs Max và Xr ln u tiên c h tr cng ngh eSIM mang n tri nghim tt hn khi kích hot và qun l in thoi, ngi dùng cng có th chn nhà mng và gói cc mình mun khi i ra nc ngoài.

Trên thc t eSIM tng c bit n t nm 2017 sau khi Google ra mt Google Pixel 2 và Pixel 2 XL. Ngoài ra, cng ngh eSIM còn h tr s dng c 2 th SIM vt l cùng lúc trên iPhone mi - th mà rt nhiu nhà sn xut smartphone làm c t lu. Chính vì th c dn mng ch nh "chê" s lc hu này ca Apple:

"Chúng ta ang thi i ca nm 2018, còn Apple vn ang nm 2012":

Cách Fan Táo nhìn thy iPhone mi:

Hay hàng lot hình nh ch khác nh: "Chúng ti ch quan tm n vic Apple có Chơi game online miễn phí hay nhất... dy sc cho iPhone khng":

"Vi s d tài khon hin ti, sn phm duy nht ca Apple mà chúng ta có th mua là... Apple Juice?" nói v giá c t ca b 3 iPhone mi nht:

Hay "iPhone XXX tng lai s có hình dng nh th này":

Triu hi cm bin vn tay và nút Home thay cho Face ID ti mt s ni trên th gii:

Cách mua iPhone Xs Max nhanh nht là... bán thn:

im khác bit gia iPhone c và mi:

Bit gi tên iPhone mi nh th nào cho d phn bit by gi?

Cách ngi Vit gi tên iPhone mi: Xs - Xài sang; Xs Max - Xài Max sang; Xr - Xém r:

Phi chng iPhone Xs Max c ly tng v thit k và tên gi t y:

iPhone mi c bán ri, làm chm iPhone c thi:

Fan Táo xp hàng bán ni tng mua iPhone Xs Max:

Cui cùng, Táo Khuyt tìm c mnh khuyt còn thiu ca mình:

Qunh Nh (Tng hp)