Apple t tin FaceID trên dòng iPhone mi khng thit b nào sánh bng

Khng i theo xu th t cm bin vn tay di màn hình nh mt s i th trên nn tng Android, hng cng ngh M cho rng h thng nhn din khun mt FaceID ang làm rt tt.

Apple vn t tin vi Face ID trên các thit b ca mình.

Trong bui l ra mt iPhone mi va qua, Apple nhc n tính nng Face ID c ci tin tc nhanh hn nh các cng ngh mi ca hng.

Theo Apple, b i iPhone XS và iPhone XS Max dù có m-un FaceID khng h thay i so vi iPhone X nhng tc nhn din khun mt ca iPhone 2018 s nhanh hn áng k, bên cnh kh nng bo mt c ánh giá là an toàn nht hin nay.

y là kt qu n t s tr giúp ca thut toán mi, h thng Secure Enclave và con chip Apple A12 Bionic 7nm mnh m. Trong khi ó, các m-un cm bin nh camera hng ngoi, èn chiu sáng, cm bin khong cách, ánh sáng, mi trng, camera trc và máy chiu im vn c hng gi nguyên.

Cng theo Apple, vi vic nng cp cm bin nhn din khun mt 3D mi ca mình, hng tuyên b rng iPhone XS và XS Max ang s hu h thng nhn din khun mt 3D tt nht trên smartphone t trc n nay.