Bo Florence có th làm rn c lan ra vùng b ng M

Trong khi siêu bo Florence b, ngi dn bang North Carolina và South Carolina có th bt gp 38 loi rn c khác nhau, chúng có th bi hoc n np di nhng ng nát.

Nhiu chuyên gia lo ngi l lt gy ra bi siêu bo Florence cho th khin rn c t m ly lan n các bang North Carolina và South Carolina, New York Post a tin.

Ngi dn ti 2 bang này có th phi i phó 38 loi rn c khác nhau, t rn h mang cá (cottonmouth) n rn h mang (copperhead), chuyên gia Thad Bowman t s thú thành ph Myrtle Beach, bang South Carolina, tr li mt t báo a phng.

"Vt cn ca nhng loài rn c này có th phá hy m t bào, gim tiu cu ca nn nhn, làm chy máu và gy cht ngi", chuyên gia Gerald O'Malley t bnh vin Grand Strand, bang South Carolina, cho bit.

Rn c bi trong dòng nc l sau mt cn bo nm. nh: Getty.

Các chuyên gia cnh báo ngi b rn c cn cn lp tc tìm n bnh vin gn nht, dù dch v y t có th b hn ch trong thi gian bo Florence hoành hành.

Chính quyn qun Horry, bang South Carolin, khuyn khích ngi dn khng nên gi n ng dy nóng 911, tr nhng trng hp khn cp nh b rn h mang cá tn cng.

Vic rn c và nhiu loài ng vt nguy him khác xut hin ti khu dn c sau bo khng him gp ti M.

"Chúng có th bi hoc n np di nhng ng nát, ngi dn cn lu tránh xa nhng loài ng vt này", trang web d báo khí tng Accuweather cnh báo.

Sau cn bo Harvey nm 2017, ngi dn ti thành ph Houston, bang Texas, bt gp rn c, kin la và cá su ti nhà. Tt c nhng loài ng vt này u sinh sng bang North Carolina và South Carolina.

Ngi dn phát hin cá su trong khu dn c sau mt cn bo. nh: Twitter/FBCSO.

Chuyên gia Bowman cho bit ng cùng nhiu nhn viên khác ang n lc bo v các loài ng vt ang sinh sng ti s thú thành ph Myrtle Beach, gm cá su, trn khng l và mt s loài rn c, trc bo Florence.

Sáng 14/9 (gi a phng), "con quái vt" Florence b vào bang North Carolina, làm nc bin dng cao hn 3 m và có th gy ma hn 1.000 mm trong vài ngày ti.

Siêu bo này di chuyn vi vn tc gn 10 km/h, sc gió lên n 150 km/h ti tm bo và git n 315 km/h. Dù bo Florence suy yu xung mc bo cp 1, ngi dn b ng vn lo ngi nhng cn ma và l "có th e da tính mng". Tr s ti bang Miami ca NHC cnh báo kh nng l "mc thm ha" trên din rng ti 2 bang South Carolina và North Carolina.

Bo Florence làm nc bin dng, ng ph M chìm trong l

Tuy cha b, bo Florence khin nhiu khu vc B ng nc M ngp lt vì nc bin dng và ma ln.

Chi Mai