Giá bán iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR ti Vit Nam

Ngay sau khi b ba iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR c Apple cng b, mc giá b ba iPhone này ti Vit Nam ang c quan tm.

Giá iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR

Dòng sn phm iPhone 2018 c Apple chính thc ra mt vi ba thit b ging y chang vi các tin n trc ó, vi tên gi ln lt là iPhone Xs, iPhone XS Max và iPhone XR.

Clip: Trên tay iPhone XR

Phone XS và iPhone XS Max có ba phiên bn b nh trong là 64GB, 256GB và 512GB vi iPhone XS có mc giá t 999 USD và iPhone XS Max có mc giá t 1.099 USD. Hai mu in thoi này s cho t hàng t ngày t 14/9 và lên k ngày 21/9. iPhone XS và iPhone XS Max s có FaceID nhanh hn và bo mt hn, cùng c trang b con chip A12 Bionic c sn xut trên tin trình 7nm, gm 4 nhn GPU, 6 nhn CPU.

Ngay sau khi b ba iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR c Apple cng b, mc giá b ba iPhone này ti Vit Nam ang c quan tm.

iPhone XR s cho t trc t ngày 19/10 và bán ra vào ngày 26/10/2018 vi giá khi im 749 USD, gm các phiên bn 64GB, 128GB và 256 GB.

Tuy nhiên y mi ch là mc giá chính hng ti M. Còn mc giá iPhone 2018 ti Vit Nam chc chn s khin nhiu ngi git mình.

C th, mt n v bán l va cng b bng giá b ba iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR vi mc giá lên ti 43 triu ng cho phiên bn t nht.

Các phiên bn iPhone XS Max có giá cao hn 3.5 triu ng so vi iPhone XS, c th là 32.99 triu ng cho bn 64GB, 36.9 triu ng cho bn 256GB và 42.99 triu ng cho bn 512GB.

Mc giá b ba iPhone mi XS, XS Max, XR ti Vit Nam

Trong khi ó, iPhone XR - chic iPhone "giá r" ca Apple vi giá khi im 749 USD s có giá d kin ti VN là 21.99 triu ng cho bn 64GB, 23.49 triu ng cho bn 128GB và cao nht là 26.49 triu ng cho bn 256GB.

Trong ó iPhone XS c trang b màn hình OLED 5.8" (Super Retina) vi phn gii 2436x1125, t 2.7 triu im nh, h tr chun HDR10, Dolby Vision và vn i theo thit k ging vi phiên bn tin nhim.

Còn nh, trc ó, thi im iPhone X va ra mt cng có mc giá k lc ti Vit Nam. Tuy nhiên, sau ó, giá iPhone X gim dn theo tng ngày khin nhiu ngi mua chp nhn chu l ti hàng chc triu ng. Chính vì vy, thi im này, giá b 3 iPhone mi ra mt có th t gp i so vi mc giá chính thc.

Clip: Trên tay iPhone XS Max, XS