iPhone 2018 giá cao có thu hút ngi dùng?

Mt phiên bn trong 03 iPhone mi ra mt ca Apple là thit b t nht trong lch s ca cng ty. C th, iPhone XR vi dung lng lu tr 512GB có giá gn 1.500 USD (34,5 triu ng).

Nhng dng nh giá siêu cao ca iPhone mi cng khng cn ngi dùng tin gn ti thit b này. Theo các hng nghiên cu th trng, b 03 iPhone mi ca Apple s tip tc c bán ra vi s lng ln.

Theo hng Digitimes Research d kin, s có ti 85 triu chic iPhone mi c phát hành ra th trng vào cui nm nay, trong ó phiên bn iPhone XR giá r s chim ti hn 50% tng doanh thu. Tuy nhiên, iPhone XR s c bán ra th trng mun hn khong 01 tháng so vi các phiên bn iPhone t tin.

Các ngun tin cng cho rng, doanh s bán ra ca iPhong trong na cui nm nay bao gm c các phiên bn ra mt nm 2017 s lên ti 127 triu chic và t 100 t USD, tng 10% so vi nm trc.

iu gy bt ng cho gii chuyên mn cng nh ngi dùng là phiên bn iPhone mi có giá bán l khá cao. C th, iPhone XS là phiên bn k tha ca iPhone X ra mt nm 2017, nhng vi cu hình b nh lên n 512GB, iPhone XS có giá t hn áng k so vi mc giá 999 USD (gn 23 triu ng) ca phiên bn tin nhim.

Tuy nhiên, iu bt ng khng dng li ó khi iPhone XS Max là thit b phá v mi quy c ban u vi mc giá lên n 1.499 USD (hn 34 triu ng) ti Hoa K, thm chí còn t hn các th trng khác, nh chu u, do phi chu thêm thu b sung.

Giá cao cng có th có tác ng phn nào n doanh thu ca phiên bn iPhone Xs Max, và hu ht các nhà phn tích th trng u cho rng, iPhone XR s là sn phm bán chy s mt ca Apple vào mùa Thu này. iPhone XR s bt u c bán ra th trng vào ngày 26/10 ti y.

Hoàng Thanh