IPhone XS và XS Max khó u li các siêu phm Android

Apple va gii thiu iPhone XS và iPhone XS Max cnh tranh vi các siêu phm Android hàng u hin nay nh Samsung Galaxy S9, Galaxy Note 9…Vy b i iPhone mi này có 'v khí' gì u li các siêu phm Android hin nay?

Trong s kin trình làng b iPhone mi din ra êm 12/9, Phil Schiller - Phó ch tch cp cao ph trách marketing toàn cu ca Apple t hào gii thiu rng, y là “con chip thng minh nht, mnh m nht tng có trên mt chic smartphone”. Tuy nhiên, có th xác nh chính xác con chip này có giúp iPhone XS và iPhone XS Max thng c các siêu phm Android v tc hay khng thì s phi ch ánh giá thc t khi sn phm này chính thc c phát hành ra th trng (sau ngày 28/9).

Cùng vi b x l mnh m, im ni bt áng chú trên b i iPhone này chính là kh nng iu chnh su trng nh theo cách th cng sau khi chp nh ch Portrait Mode. Cho dù Apple khng nh rng, tính nng này khng th tìm thy trên bt k loi camera nào khác nhng thc t tính nng này có sn trên các in thoi Android ca Huawei và Nokia t vài nm nay. Cha k, cng ngh ly li nét (ly nét li hình nh sau khi chp) ln u tiên c cng ty máy nh Lytro ra mt vào nm 2012.

Mt khác, camera trên b i iPhone XS khng có nhiu thay i vn vi h thng kép cùng phn gii 12MP. Mt ng kính có m f/1.8 và mt ng kính tele cho chp chn dung vi m f/2.4. Máy h tr zoom quang 2x, quay video 4K, ch Smart HDR thay th cho ch HDR c. Camera trc có phn gii 7MP, m f/2.2 và cng có ch chp chn dung nh camera sau.

Do ó, chúng ta có th thy tt c các tuyên b quan trng ca Apple trên b i iPhone XS và iPhone XS Max vn cha thc s to t phá và n tng thc s. Nu so sánh thng s k thut ca b i iPhone mi vi các siêu phm Android hin nay thì có i chút còn “thua thit”.

Tu Minh