iPhone XS/XS Max có mt im tr v thit k, xu hn c iPhone X

Th nhng mu iPhone XR giá r li khng b im tr này, nó là gì?

iPhone X (trái), iPhone XS (gia) và iPhone XS Max (phi).

Nhng ngày qua, hình nh trên tay v 3 chic iPhone mi tràn ngp, bn có th bt gp chúng bt k u. Tuy nhiên, có mt chi tit mà nhiu ngi b qua ó là cnh di.

iPhone X (trái) và iPhone XS (phi).

Cnh di ca iPhone XS/XS Max bao gm hai di loa ngoài và mic thoi, nhng s l c c li khác nhau. Nu nh di dành cho loa ngoài có 7 l trên iPhone XS Max và 6 l trên iPhone XS, thì ca mic thoi ch là 4 l trên iPhone XS Max và 3 l trên iPhone XS. iu này to nên s mt cn xng n khó hiu trên 2 chic máy mi.

Trong khi ó, iPhone XR li khng gp tình trng này, nhìn rt cn i

Chi tit này khng nh hng nhiu n tri nghim nhng li làm mt thm m nu so vi chic iPhone X hay chính iPhone XR mi ra mt, hoàn toàn khng có tình trng này. Nguyên nhn ti sao Apple - mt cng ty ni ting bi s hoàn ho và quan tm n tiu tit li a ra thit k này có l phi i nhng màn bóc máy trong thi gian ti, nhng chúng ta có th nhn ra mt trong nhng l do là vch ng-ten a xung cnh di khu vc mic b khuyt. Và cng chính nh thit k này mà chúng ta phn bit c u là iPhone mi.

Minh Hu