'Lionel Messi tng khóc thm thit nh a tr òi m'

Khi i tuyn Argentina gc ng chung kt Copa America 2016, Lionel Messi ngi mt góc trong phòng và khóc thm thit nh a tr òi m.

Trên t Marca, ng Elvio Paolorosso, HLV th lc i tuyn Argentina, k li khonh khc ti t ca Messi sau chung kt Copa Ameria 2016. “Phòng thay ca Argentina sau trn chung kt tràn ngp ni bun, nhng ó cha phi là iu ti t nht. 2h sáng, ti quay li và thy Messi mt mình ngi ó. Cu y khóc nh a tr nng nc òi có m bên cnh”, ng m t.

HLV th lc Elvio Paolorosso nói thêm: “Messi qun trí rt nhiu thi im ó, nhng khng có ai bên cnh an i cu ta. Ti m ly Messi và c hai bt u trò chuyn cùng nhau. Ti có c hi ng hành cùng Messi Barcelona và Argentina. Messi là cu th chuyên nghip, lun có thái tp luyn tt”.

Messi sp sau tht bi ca Argentina Copa Ameria 2016.

Chung kt Copa America 2016, Argentina và Chile phn nh thng thua lot lun lu cn no. Messi là ngi thc hin qu 11 m u tiên, nhng li sút bóng lên tri. Sau ó, n lt Lucas Biglia á hng khin i bóng áo sc xanh-trng gc ng. Hai nm liên tip, Argentina cay ng nhìn Chile nng cao cúp v ch.

Thua trn chung kt ba ln liên tip (World Cup 2014, Copa America), Messi tht vng và tuyên b t gi i tuyn Argentina. Tuy nhiên, vi li ng viên t tng thng Argentina, huyn thoi Diego Maradona và rt nhiu ngi hm m quê nhà, tin o ca Barcelona quyt nh rút li li chia tay vài tháng sau ó.

Messi ang cn nhc chuyn tr li i tuyn.

World Cup 2018 là gii u ln gn nht Messi sát cánh cùng i tuyn. Th nhng, Argentina phi dng bc vòng 16 i vì thua Pháp 3-4. Ngày hi bóng á ln nht hành tinh trên t Nga kt thúc, Messi t chi lên tuyn t tp trung gn nht.

Lúc này, siêu sao 31 tui dành thi gian ngh ngi, trc khi ra quyt nh có tip tc gn bó cùng Argentina hay khng. Nu tr li, Messi s cùng Argentina tranh tài Copa America 2018. y gn nh là c hi cui cùng cu th tng 5 ln giành Qu bóng vàng th gii giành danh hiu cp i tuyn quc gia.

Vit Tu