Nghi vn bé trai b vt sc nhn ca vào vùng kín

ng Nguyn Xun Trng, Phó trng phòng GD-T huyn Thng Tín, cho bit s tm thi ình ch c s mm non xy ra s vic bé trai 22 tháng tui b ca vào quanh dng vt.

Trn Anh