Ngi hm m tht vng v im thiu tinh t trên iPhone mi

Apple tng 'v ngc' t hào vì thit k ca nhng dòng sn phm cng nh tinh xo ca chúng. Tuy nhiên trong nhiu nm tr li y, iu này khng còn úng na.

Cách b trí di loa ngoài và mic thoi thiu cn i trên iPhone XS.

óng vai trò là phiên bn k nhim ca iPhone X, nhng iPhone XS li khin ngi hm m c mt phen tht vng ngay t cái nhìn u tiên. ó là bi sn phm nhìn ging ht th h iPhone ca nm ngoái, mà gn nh khng có mt s t phá v thit k nào.

Khng nhng vy, cng ng mng còn phát hin thy mt chi tit mà iPhone XS thm chí thua c ngi tin nhim ca mình, sau khi tài khon twitter @Julian Chokkattu ng ti nhng bc nh u tiên ca iPhone XS lên trang cá nhn. C th, cnh di ca iPhone Xs bao gm hai di loa ngoài và mic thoi, tuy nhiên s l c c li khác nhau. Nu nh di dành cho loa thoi có 7 l, thì ca mic thoi ch là 4 l. iu này to nên s mt cn xng n khó hiu trên iPhone Xs.

Nhìn li iPhone X, chúng ta thy rng cách b trí di loa trên sn phm này rt hp l, vi 6 li mi bên và i xng qua cng sc t gia.

Cách b trí trên iPhone X.

Thit k và khu hoàn thin sn phm ca Apple tng là ch liên tc c nhc n trong mt vài nm tr li y, in hình nh trng hp nhng chic iPhone k t iPhone 7 gp tình trng bong tróc lp sn ph b mt sau mt thi gian s dng, dù khng h b trày xc, ri v. Nm 2014, c th gii tng xn xao trc cáo buc iPhone 6/6 Plus d b cong do li thit k ca Apple.

Khng ch riêng iPhone, Apple còn i mt nhiu ch trích iv khu thit k trên các dòng sn phm cao cp khác, in hình nh thit k bàn phím "cánh bm" (butter-fly) trên các th h MacBook 12-inch và MacBook Pro khin nó rt d b kt phím sau mt thi gian s dng, dù nguyên nhn ch là mt ht bi hay mt si tóc nh.

Theo Dn trí