p lng iPhone X liu còn dùng c vi iPhone XS?

Liu rng nhng ngi nng cp t iPhone X lên iPhone XS có cn phi mua thêm p lng mi?

Sn phm iPhone XS mi c ra mt có trng lng nng hn i chút so vi chic iPhone X (177g so vi 174g). Tuy vy, khi so v s o bên ngoài, thì 2 sn phm này khng khác nhau mt chút nào, ch khng khác nhau nh t iPhone 7 lên iPhone 8.

S o v ngoài ca 2 sn phm khng khác nhau mt chút nào.

Trang bán ph kin chính thc ca Apple dành cho iPhone X hoàn toàn bin mt, thay vào ó là lot ph kin dành cho iPhone XS và XS Max, và hng ánh du các ph kin c ca iPhone X là...khng tng thích vi các sn phm mi vì mt lí do nào ó, có th là khu vc micro ca XS s ngn hn nhng iu ó khng quan trng.

Các trang làm ph kin ri nh Spigen, Case-mate, Otterbox u khng nh rng các sn phm c ca h hoàn toàn có th s dng trên iPhone XS. Nên cu tr li chính thc ó là v ca iPhone X hoàn toàn có th s dng víi iPhone XS, bn có th yên tm gi li chic p yêu qu ca mình khi nng cp máy.

Theo Phonearena

Minh c