Thi th nam gii khng nguyên vn trong vn nhn

Phn u ca anh H Vn Thung (32 tui) nm cách thi th hn 1 m. Bc u, c quan iu tra nhn nh nn nhn t t 10 ngày trc.

Ngày 14/9, mt ngi dn thn Lp c, x Tn Lp (Hàm Thun Nam, Bình Thun) cm nhn mùi hi thi phát ra t vn nhn nên tìm kim. Khi vào trong, ngi này phát hin thi th nam gii ang phn hy. Phn u ca nn nhn nm cách thi th hn 1 m.

Lc lng chc nng t chc khám nghim pháp y. nh: Tun Kit.

Lc lng chc nng xác nh nn nhn là anh H Vn Thung (32 tui, ngi dn a phng). Bc u, c quan iu tra nhn nh anh Thung t t 10 ngày trc.

Anh Thung sng cùng v con gn hin trng. Trc ó, gia ình khng thy anh này v nhà nên t chc tìm kim nhng khng có kt qu.

X Tn Lp, ni phát hin thi th. nh: Google Maps.

Hunh Hi