Renato Sanches: 'Ti rt mnh, khng h có im yu'

Tin v ngi B ào Nha mi y có nhng phát biu rt t tin bt chp phong t hi thi gian qua.

Sau mt mùa gii c Bayern Munich cho Swansea mn, tin v con thoi Renato Sanches tr li i bóng ch qun. Dù va tri qua mùa bóng khng thành cng, Sanches vn rt t tin vào kh nng ca mình.

Anh phát biu trên kênh truyn hình ca Bayern: "Ti sn sàng chi cho Bayern Munich trong mùa gii mi. Ti khng có im yu, ti rt mnh m".

"Mc tiêu ca ti là li Bayern Munich lu nht có th và ti rt hnh phúc khi y. ó là vinh d vi ti vì Bayern là mt trong nhng i bóng ln nht th gii. Ai cng mun ti y chi bóng và ti mun làm vic chm ch cng hin nhng gì tt nht".

Sanches tr li Bayern vi hy vng tìm li phong .

Sau khi v ch Euro 2016 cùng tuyn B ào Nha, Renato Sanches ri Benfica và gia nhp Bayern Munich. Tuy vy màn trình din ca anh là rt tht vng. Mùa gii u tiên, anh ch c ra sn 17 ln trc khi b em cho mn Swansea mùa k tip.

Ti i bóng x Wales, Sanches còn chi t hn. Anh li du n vi pha chuyn bóng cho bin qung cáo, và b HLV Swansea nhn xét là "cn hc li k nng ca mt tin v". Anh ra sn 12 ln cho Swansea và cùng i bóng xung hng.

Sanches tri qua qung thi gian thm ha ti Swansea.

Sanches tr li Bayern vi hy vng ly li phong di s dn dt ca tn HLV Niko Kovac. Nói v HLV mi, Sanches rt t tin.

"Tt nhiên ti hnh phúc vi HLV mi", tin v ngi B ào Nha cho hay. "y là c hi vi ti chng minh kh nng ca mình. ng y là mu HLV lun thúc y cu th chi bóng và ó là iu ti hnh phúc, bi ti bit mình có th hoàn thành nhng yêu cu ca HLV".

Sanches cho hay anh có quyt nh rt úng n khi tr li vi Bayern: "y là mt i bóng ln, lun lun là ng viên cho nhng danh hiu vi mt lch s v i. Ti t hào khi tr li y chi bóng".

Màn trình din ca Renato Sanches ti Euro 2016

Ngi sao sinh nm 1997 có màn trình din n tng ti Euro 2016 và góp phn giúp B ào Nha ng quang gii u này.

Phúc Long