Sau iPhone X, Apple li tip tc i vào li mòn và 'cn vn'?

Vi v th là thng hiu smartphone s 1 th gii, Apple lun ón nhn rt nhiu s k vng ca ngi hm m trên toàn th gii, c bit là khi hng ch cho ra mt iPhone úng mt ln duy nht mi nm. Tuy nhiên, khng phi lúc nào s k vng này cng c áp tr.

Thng tin rò r làm mt giá tr ca nhng chic iPhone mi

Thit k và tính nng ca iPhone th h mi b rò r ngay t u nm nay.

Gn nh khng có mt sn phm nào mà tin n v nó li thu hút ngi dùng mt cách c bit nh i vi iPhone. Ngay c nhng thng tin "bên l" ca sn phm, nh tên máy, thit k cm camera, màu sc, khe SIM,... cng c ht thy gii cng ngh theo di trong sut nhiu tháng qua.

Nm nay li chng kin Apple - hng di ng c ánh giá là bo mt nht th gii, khng th t bo v c nhng thng tin v sn phm ca mình trc thi im ra mt.

H qu ó là tên gi ca iPhone, s lng sn phm s ra mt, kích thc, màu sc, thit k, và thm chí c mt vài tính nng óng vai trò cách mng (nh h tr 2 SIM trên dòng iPhone XR),... u b rò r, khin cho bui l ra mt ln nht trong nm ca Apple ti 'Rp hát Steve Job' b mt i áng k giá tr ca mình.

Thiu i s t phá

iPhone XS và XS Max.

Khng có khác bit nào v thit k c to ra.

Còn trên iPhone XR, mt trc ca máy vi cm tai th ca iPhone X...

... và mt lng ca iPhone 8.

Th nhng ngay c khi khng có thng tin rò r, hoc tm loi b yu t này, thì s t phá trên các dòng iPhone mi khng còn xut hin nh các th h iPhone u tiên, hay gn hn là ging nh nm ngoái - khi hng ra mt iPhone X, khin ngi ta trm tr khen ngi.

ri mt ngày sau khi Apple ra mt sn phm mi, chúng ta mi cht bàng hoàng nhn ra rng: iPhone XS chng khác nào iPhone X, ngoài phn cng c nng cp, iPhone XR ch hn iPhone 8 úng mi cái "tai th", còn iPhone XS Max thì cng ch là iPhone X vi kích thc ln hn.

Phi chng ngi hm m k vng quá nhiu khi Apple b qua phiên bn iPhone 7s, và gii thiu b ba iPhone 8/8 Plus, iPhone X vào nm ngoái. Tng nh hng s thay i cách t tên cho iPhone, cng nh t duy v mt "th h nng cp" mt nm sau khi mang n ci tin. Nhng khng, Apple mt ln na i vào "li mòn" vi nhng iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR - hay nói cách khác 3 "th h nng cp" so vi nm ngoái.

Apple ang tr thành nhà sn xut v cm?

Trong thi bui th trng smartphone ang dn tr nên bo hòa vi s cnh tranh khc lit t các nhà sn xut "hng hai", các ng ln nh Apple hay Samsung tha hiu rng "dng chn là tht lùi", "ngng sáng to là cht".

Cng chính bi l này mà Samsung - mt trong nhng i th lu i nht ca Apple, liên tc thay i t duy, bng vic ra mt các dòng sn phm mi kèm theo t phá. Nm nay, Samsung có th cha gy n tng mnh vi ngi dùng t các dòng flag-ship S9/Note9, nhng hng vn còn con "át ch bài" mang tên Galaxy F vi màn hình gp, d kin s gy chn ng gii cng ngh trong thi im cui nm.

Vn là sn phm óng vai trò trung tm h sinh thái, nhng th h iPhone 2018 khin nhiu tín khng còn cm thy hào hng.

iu này phn ánh mt iu, ó là Samsung lun c gng khng làm tht vng các tín ca mình. Nhng Apple dng nh ang tr thành nhà sn xut v cm, khi h "b ngoài tai" nhng k vng, nhng mong i v mt th h iPhone mi thc s t phá. Thay vào ó, Apple ang lp li "chu k nhàm chán" ca mình, kéo dài t iPhone 4 - iPhone 4S, iPhone 5-iPhone 5S, iPhone 6-iPhone 6S, và gi y là iPhone XS.

iPhone mi va ra mt, nhng nhiu tín trung thành ca Apple bt u ngán ngm. H hiu rng mình s phi tip tc ch i tròn mt nm na, ti tháng 9/2019, khi CEO Tim Cook mt ln na xut hin trên sn khu ln, và "có th" s mang n cho h nhng nim vui, nim phn khích thc s.

Theo dantri.com.vn