Trng tài mc sai lm hy hu, phi 'b còi' V.League

Các quyt nh sa sai ca trng tài Trn Vn Lp làm thay i kt qu trn u gia CLB Bình Dng vi i Qung Ninh trên sn Gò u chiu 14/9.

Tình hung trng tài V.League 'b còi' khin Bình Dng mt im

Vòng 22 V.League, trng tài Trn Vn Lp b còi sa li sai lm khng trut quyn thi u H Tn Tài, ngi nhn th vàng th hai vì phm li vi Vinicius ca CLB Qung Ninh.

CLB Bình Dng và Qung Ninh gp nhau vòng 22 V.League 2018 vào chiu 14/9 trên sn Gò u. Trng tài chính iu khin trn u là ng Trn Vn Lp, trng tài th 4 là ng Nguyn Trng Th.

Din bin trn u khá t nht nu khng có hai qu pht n gy tranh ci ca hai i. áng chú nht là pha "b còi" khng cng nhn bàn thng nng t s lên 2-1 ca Bình Dng do Tin Linh ghi phút bù gi.

iu này gy bt bình cho cu th, ban hun luyn, khán gi ca Bình Dng. C th là trng tài Trn Vn Lp quên rút th vi hu v H Tn Tài ca Bình Dng trong mt pha tranh chp.

Trng tài Trn Vn Lp (phi) có nhiu quyt nh gy tranh ci trong trn u. nh: Quang Thnh.

Cu th mang áo s 4 ca Bình Dng tip tc thi u, và chính anh chuyn cho Tin Linh ghi bàn thng quan trng. Sau ó ít phút, giám sát trng tài bt ng xung sn làm vic vi trng tài bàn Trng Th.

Tip theo, trng tài Lp n hi vi giám sát và cng s ri quyt nh rút th trc tip vi H Tn Tài trong s ng ngàng ca tt c mi ngi. Khng ai hiu chuyn gì ang din ra thi im ó.

Bng t s khi ó trên sn Gò u vn là 2-1 nghiêng v i ch nhà Bình Dng. Cho n khi trng tài ni còi kt thúc, BTC sn mi phát loa nhn mnh kt qu chung cuc gia hai i là 1-1, khng phi là 2-1.

Lúc này, cu th Bình Dng mi té nga sau khi n mng cùng nhau. Th mn Tn Trng lao n bàn trng tài khiu ni. Nhiu cu th t ra bt lc, còn khán gi liên tc chi bi t trng tài.

Tình hung giám sát trng tài Phm Chu Thin, giám sát trn u Lê Hu Tng xung sn can thip trn u. nh: Quang Thnh.

Mt trong hai v giám sát ang gii thích v pha "b còi" vi lnh o CLB Bình Dng. nh: Quang Thnh.

Trng tài Nguyn Trng Th c gng gii thích nhng th mn Tn Trng khng nhn nhng. ng Th nói: "Nu có sai thì chúng ti chu trách nhim". Tn Trng cho rng khng th thay i kt qu trn u khi ó.

Sau khi t trng tài c an ninh ca sn h tng vào ng hm, giám sát trn u ra gii thích vi ban hun luyn ca Bình Dng. HLV Trn Minh Chin ca Bình Dng bt bc xúc hn, ng qua khu vc k thut ca Qung Ninh nói chuyn vi HLV Phan Thanh Hùng.

Chc chn sai sót ca t trng tài, c bit trng tài chính Trn Vn Lp s c m x u tun ti và khng loi tr s có án pht nng c a ra.

Tn Trng bc xúc vi trng tài vì Bình Dng b tc bàn thng

Trng tài Trn Vn Lp quên rút th nên phi “b còi” rút li bàn thng n nh t s 2-1 ca Bình Dng vào li Qung Ninh vòng 22 V.League.

Bng xp hng V.League sau lt trn ngày 14/9.

Highlights CLB Bình Dng - CLB Qung Ninh: Trng tài b còi

Trn u ti vòng 22 V.League gia CLB Bình Dng và CLB Qung Ninh kt thúc vi t s hòa 1-1 nhng im nhn li n t tình hung "b còi" ca trng tài chính Trn Vn Lp.

Quang Thnh