Video nhìn li s kin ra mt b 3 iPhone 2018 và Apple Watch Series 4

Vào 12h sáng nay (theo gi Vit Nam) cng b mt lot các sn phm mi, bao gm c iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr và Apple Watch Series 4.

Video b ba iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR.

Mi c gii thiu nhng tht tic là các iFan phi ch ti tn cui tun sau mi có th tn mt thy lot iPhone 2018 (và thm chí lu hn cho iPhone Xr). giúp ngi dùng có th hình dung c d hn ngoi hình ca chúng, chúng ti tng hp toàn b các video tng c trình chiu trong s kin báo chí ca Apple.

iPhone Xs và iPhone Xr nm nay.

Vi video m u gm c iPhone Xs, iPhone Xs Max và iPhone Xr, ngi xem s có c cái nhìn cn cnh v ba in thoi và c thng tin chi tit v thng s k thut cho tng in thoi. Tip theo, c 3 video u tp trung vào Apple Watch Series 4. Video u tiên v thit k ca ng h.

Video th hai m t v kt cu chi tit ca Apple Watch th h th 4.

Video th ba ch yu có ni dung qung cáo v các tính nng trên Apple Watch Series 4.

Cui cùng, Apple cng tung ra mt video tóm tt, im tt c nhng s kin ni bt trong 108 giy, cho ngi xem cái nhìn bao quát nht.

An Nhiên