V bé trai 2 tui b t vùng kín: Nhà trng gii thích do b…ng

Trc s vic bé trai 2 tui b t vùng kín x Tin Phong (Thng Tín, Hà Ni), trong bui làm vic vi c quan chc nng phía nhà trng cho bit bé b ng, tuy nhiên, gia ình khng ng vi kt lun này.

Liên quan n v vic bé trai Nguyn Minh C. (SN 2016, tm trú x Tin Phong, huyn Thng Tín) b t vùng kín gy xn xao d lun, chiu 14/9, ng Nguyn Vn Chung, Bí th ng y, Ch tch HND x Tin Phong, huyn Thng Tín, Hà Ni cho bit, trong sáng và chiu nay cng an x phi hp vi cng an huyn Thng Tín làm vic vi im trng gi tr xy ra s vic.

Thng tin cháu bé b t vùng kín gy xn xao.

Theo ng Chung, qua bui làm vic chiu nay, bên trng thng tin vic cháu bé b t vùng kín là do b ng nhng gia ình cha ng vi kt lun này. Hin các n v chc nng vn ang tin hành iu tra, làm r s vic và khi nào có kt lun v tình trng sc khe ca cháu bé cng nh nguyên nhn dn n vt t s là cn c xác nh s vic.

Trng mm non ni cháu bé theo hc.

Trc ó, trên mng x hi facebook chia s on clip bé Minh C. c gia ình cho i nhà tr t thc x Tin Phong (huyn Thng Tín, Hà Ni), sau khi ón v nhà thì phát hin cháu bé b t vùng kín và phi khu nhiu mi khin d lun xn xao.

Hin gia ình cha có n trình báo ti c quan chc nng. Ngoài ra, nhà trng cng ang h tr gia ình iu tr cho cháu bé ti bnh vin.

Hin nguyên nhn v vic ang tip tc c làm r.

nh Nguyn