XS và XS Max là 2 chic iPhone u tiên ca Apple có 4GB RAM

Trong bui ra mt iPhone 2018, Apple tp trung nhiu vào con chip A12 Bionic và nh thng l khng gii thiu v các thng s khác.

Rt may là ch ít ngày sau s kin, trang Geekbench s hu c im ánh giá ca các sn phm này nhm cho ta bit thêm v hiu nng thc t, cng nh s RAM mà các sn phm có. Trong ó chic iPhone XR có im n nhn là 4754 và a nhn là 9367. im s này là ca con chip A12 Bionic vi 3GB RAM, s RAM bng vi iPhone X và iPhone 8 Plus.

Nhng thú v hn là b i iPhone XS và iPhone XS Max. C 2 u có im n nhn khng khác gì iPhone XR: 4813, nhng có im a nhn lên ti 10266. Ti sao li có s khác nhau nu nh tt c các sn phm này u s dng chip A12 Bionic? Cu tr li chính là s chênh lch v RAM. iPhone XS và iPhone XS Max là b i iPhone u tiên trong lch s có 4GB RAM.

So vi sn phm iPhone X nm ngoái, thì im a nhn ca chip A12 khng có quá nhiu s khác bit, nhng im n nhn cao hn khong 800 im.

Theo Phonearena

Minh c